Our Team(Gujarati Medium)

Principal

Ravi Bhai

M.C.A

Ravi Bhai

M.A B.Ed

Teaching Staff

Paresh Bhai

B.Ed

Kalpesh Bhai Shah

M.C.A

Peon

demo

s.s.c