Our Team(Hindi Medium)

Principal

Kalpesh Bhai

M.A B.Ed

Teaching Staff

Rajesh bhai

B.A B.Ed

Rajesh bhai Patel

M.A B.Ed

Harsad Bhai Patel

B.Ed

Kanubhai patel

B.C.A

Paresh Bhai

B.A B.Ed

Peon

kanti bhai

s.s.c